Biconsi KickOff Race 2018

Stage 01 (2018-01-28)

KẾT QUẢ TẠM TÍNH

(Đây là kết quả sơ bộ, BTC sẽ tiếp tục thông báo khi có kết quả chính thức)

TEMPORARY RESULT

(Results are preliminary. Official results will be announced by the Organizers as soon as possible)

GUN TIME:

NAME Biconsi KickOff Race 2018
STAGES
EVENT-LINKS 123go.vn/biconsi
DATE 2018-01-28
LOCATION Công viên Biconsi, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

OPEN

VIEW RESULTS


OPEN

VIEW RESULTS

FILTER RESULTS:

Sorry, no participant found.

FILTER RESULTS:

Sorry, no participant found.
COPYRIGHT BY 123GO. ALL RIGHTS RESERVED.