Ha Tinh Half Marathon – Thien Cam 2021

HA_TINH_HALF_MARATHON_STAGE (-0001-11-30)

KẾT QUẢ TẠM TÍNH

(Đây là kết quả sơ bộ, BTC sẽ tiếp tục thông báo khi có kết quả chính thức)

TEMPORARY RESULT

(Results are preliminary. Official results will be announced by the Organizers as soon as possible)

GUN TIME:

NAME Ha Tinh Half Marathon – Thien Cam 2021
STAGES
EVENT-LINKS 123go.vn/ha-tinh-half-marathon-2021v3
DATE 2021-05-01
LOCATION

21KM

VIEW RESULTS

10KM

VIEW RESULTS

5KM

VIEW RESULTS

FILTER RESULTS:

*Rotate screen to show more

Sorry, no participant found.
COPYRIGHT BY 123GO. ALL RIGHTS RESERVED.