Hầm Đá Cross Country - Vietnam MTB Series

Stage 01 (2017-05-28)

KẾT QUẢ TẠM TÍNH

(Đây là kết quả sơ bộ, BTC sẽ tiếp tục thông báo khi có kết quả chính thức)

TEMPORARY RESULT

(Results are preliminary. Official results will be announced by the Organizers as soon as possible)

GUN TIME:

NAME Hầm Đá Cross Country - Vietnam MTB Series
STAGES
EVENT-LINKS 123go.vn/ham-da-cross-country
DATE 2017-05-28
LOCATION Hầm Đá, Binh Duong, HCMC


FILTER RESULTS:

Sorry, no participant found.

FILTER RESULTS:

Sorry, no participant found.
COPYRIGHT BY 123GO. ALL RIGHTS RESERVED.